הבחירות לכנסת השישית

הבחירות לכנסת השישית
2 בנובמבר 1965, ז' בחשוון התשכ"ו
1961
1969
אחוז החסימה1%
שם המפלגהיו"ר הרשימהמנדטיםמספר קולות
המערך לאחדות פועלי א"ילוי אשכול45  443,379
גח"למנחם בגין26  256,957
מפד"לחיים משה שפירא11 Red Arrow Down.svg -1107,966
רפ"ידוד בן-גוריון10  95,328
מפ"םמאיר יעריRed Arrow Down.svg -179,985
ליברלים עצמאייםמשה קול5  45,299
אגו"ייצחק מאיר לויןGray Rectangle Tiny.svg 039,795
רק"חמאיר וילנר3  27,413
פועלי אגודת ישראלקלמן כהנאGray Rectangle Tiny.svg 022,066
קידמה ופיתוחסיף א-דין א-זועביGray Rectangle Tiny.svg 023,430
שיתוף ואחווהדיאב עוביידGray Rectangle Tiny.svg 016,034
העולם הזה-כוח חדשאורי אבנרי1  14,124
מק"ישמואל מיקוניסRed Arrow Down.svg -413,617
הערה: הרשימה לעיל היא של המפלגות שעברו את אחוז החסימה בלבד. לרשימה המלאה ראו טבלה מורחבת בערך זה.
יו"ר ועדת הבחירותמשה לנדוי
ראש הממשלה היוצאלוי אשכול
מפלגת ראש הממשלה היוצאמפא"י
ראש הממשלה הנבחרלוי אשכול
מפלגת ראש הממשלה הנבחרהמערך לאחדות פועלי א"י
תוצאות הבחירות לכנסת השישית

הבחירות לכנסת השישית, שהתקיימו ב-2 בנובמבר 1965, ז' בחשוון ה'תשכ"ו, עמדו בסימן העימות בין המערך לאחדות פועלי ארץ ישראל, רשימה משותפת שהוגשה בבחירות על ידי שתי המפלגות מפא"י ואחדות העבודה - פועלי ציון ושבראשה עמד לוי אשכול, ורפ"י בראשות דוד בן-גוריון. הרקע לעימות היה לכאורה חילוקי דעות בנוגע ל"פרשה". בפועל, היה העימות סביב הדחתו של בן-גוריון מהנהגת מפא"י על–ידי "דור הביניים" של המפלגה.

בתום מערכת הבחירות התברר כי למרות המאמצים הניכרים שהשקיע בן-גוריון והשקיעו "הצעירים" במפלגה, הצליח דור הביניים להדיח את המנהיג הקשיש בלי שייפגע כוחה של המפלגה. רפ"י זכתה בבחירות בעשרה מנדטים בלבד, וניצחונו של לוי אשכול היה שלם. כישלון זה הביא לקצו הפוליטי של בן-גוריון, שחדל מעתה ואילך להוות דמות פוליטית בעלת חשיבות.

מערכת בחירות זו תיזכר גם בזכות פסילת "רשימת הסוציאליסטים" על ידי ועדת הבחירות המרכזית. פסק הדין שניתן בערעורה של הרשימה בפני בית המשפט העליון, הידוע בשם "פסק דין ירדור", מהווה אחד מעמודי התווך במשפט החוקתי במדינת ישראל.