הבחירות לכנסת החמישית

הבחירות לכנסת החמישית
15 באוגוסט 1961, ג' באלול התשכ"א
1959
1965
אחוז החסימה1%
שם הרשימהיו"ר הרשימהמנדטיםמספר קולות
מפא"ידוד בן-גוריון42 Red Arrow Down.svg -5349,330
תנועת החרותמנחם בגין17 Gray Rectangle Tiny.svg 0138,599
המפלגה הליברליתפנחס רוזן17  137,255
מפד"לחיים משה שפירא12 Gray Rectangle Tiny.svg 098,786
מפ"םמאיר יעריGray Rectangle Tiny.svg 075,654
אחדות העבודה - פועלי ציוןישראל גליליGreen Arrow Up.svg 1+66,170
מק"ישמואל מיקוניסGreen Arrow Up.svg 2+42,111
אגודת ישראליצחק מאיר לוין4  37,178
פועלי אגודת ישראלקלמן כהנא2  19,428
שיתוף ואחווהדיאב עוביידGray Rectangle Tiny.svg 019,342
קידמה ופיתוחאחמד א-ד'אהרGray Rectangle Tiny.svg 016,034
* הערה: הטבלה לעיל כוללת רק רשימות שעברו את אחוז החסימה. לתצוגת כל הרשימות שהתמודדו בבחירות אלה ראו טבלה מורחבת בערך זה.
יו"ר ועדת הבחירותצבי ברנזון
ראש הממשלה היוצאדוד בן-גוריון
מפלגת ראש הממשלה היוצאמפא"י
ראש הממשלה הנבחרדוד בן-גוריון
מפלגת ראש הממשלה הנבחרמפא"י
תוצאות הבחירות לכנסת החמישית

הבחירות לכנסת החמישית, שנערכו ב-15 באוגוסט 1961, ג' באלול ה'תשכ"א, לאחר שהוקדמו בשנתיים ממועדן המקורי ב-5 בנובמבר 1963, י"ח בחשוון ה'תשכ"ד.אלו היו הבחירות האחרונות שבהן עמד דוד בן-גוריון בראש מפא"י. בחירות אלו עמדו בצד מאבק בין-דורי ובין-אישי עז בצמרת מפא"י על רקע העסק הביש. בסופה של מערכת הבחירות נותרה מפא"י בשלטון, כשבראשה בן-גוריון, אך איבדה כעשרה אחוזים מכוחה. המפלגה הליברלית שאך זה הוקמה קיבלה 17 מנדטים, והייתה להפתעת הבחירות. מערכת בחירות זו תיזכר גם בזכות שיגור הטיל שביט 2 כחודש לפני הבחירות, אירוע שנראה לרבים כתעלול בחירות של מפא"י.