האסכולה האפיקוראית
English: Epicureanism

היסטוריה

בית ספרו של אפיקורוס היה ממוקם בביתו ובגנו באתונה. בין תלמידיו, שכללו גם נשים ועבדים, היו ה רמאכוס, אידומנאוס, קולוטוס, פוליאנוס ומטרודורוס. אפיקורוס הדגיש את חשיבותה של הידידות כנדבך של האושר. הוא ותלמידיו היוו חברה צמחונית ובעלת אורח חיים צנוע, ונמנעו מלהתערב בחיים הציבוריים. האסכולה האפיקוראית התפתחה בד בבד עם האסכולה הסטואית ועם זרם הספקנות בפילוסופיה היוונית, והתקיימה עד תקופת האימפריה הרומית המאוחרת. ספריו של קיקרו מהווים מקור חשוב לידע שלנו על אודות אסכולה זו, אם כי הוא עצמו נמנה עם מתנגדיה. המשורר הרומאי לוקרטיוס ביצירתו "על טבע היקום" סיכם את עיקרי תפיסת האסכולה האפיקוראית. סיכום מלא וממצה ביותר זה השתמר עד ימינו אנו.

בספרייה שנמצאה בהרקולנאום שהשתמרה אחרי התפרצות הר הגעש וזוב נמצאו בין היתר קטעים מתוך יצירותיו של אפיקורוס - מה שמעיד על הפופולריות של האסכולה האפיקוראית. אחרי שהקיסר קונסטנטינוס קידם את מעמדה של הנצרות באימפריה הרומית, האסכולה האפיקוראית עברה תקופה של התנוונות. דנטה אליגיירי ביצירתו הקומדיה האלוהית התייחס לאפיקוראים ככופרים המתייסרים במעגל השישי של הגיהנום. המילה "כופר" בספרות התלמוד מזוהה עם אפיקורוס, וזאת משום שלפי תורתו האלים מורכבים מאטומים ואין להם כל עניין בבני האדם.

אחרי שספרו של דיוגנס לארטיוס " חייהם ודעותיהם של פילוסופים מפורסמים" (אנ') (ובהם אפיקורוס) התפרסם באירופה במרוצת המאה השש עשרה, הפילוסוף הצרפתי פייר גסנדי בן המאה השבע עשרה כתב שני ספרים שבהם ניסה להחיות מחדש את תורת אפיקורוס ולגשר בין תורת האטומים של אפיקורוס לבין הנצרות. בתקופה המודרנית מדענים אימצו את תורת האטומים של אפיקורוס, ופילוסופים מטריאליסטים אימצו את תורת הנהנתנות שלו.