האינפלציה בישראל

האינפלציה בישראל ידעה עליות ומורדות במהלך השנים. לשיאה הקיצוני הגיעה האינפלציה בין השנים 19801985: שיעור האינפלציה השנתית הגיע לשיא של 445% (כלומר, המחירים עלו פי חמישה וחצי בממוצע בתוך שנה אחת בלבד) בשנת 1984. השיעור הגבוה ביותר של עליית המדד החודשית נרשם בחודש יולי של שנת 1985, והוא עמד על 27.49%. עליית המחירים המהירה והבלתי מבוקרת הביאה לכך שבמשך כמה שנים חושב תקציב המדינה בדולרים של ארצות הברית במקום בשקלים, כיוון שאי אפשר היה לדעת בתחילת השנה מה יהיה ערך השקל בסופה. כמו כן, נוצר חוב חיצוני גדול מאוד שאיים להחמיר את המשבר הכלכלי, ונרשם שפל ביתרות מטבע החוץ של ישראל. האינפלציה נבלמה בסופו של דבר בעקבות תוכנית הייצוב הכלכלית של 1985, והחל משנת 1999 שיעורה נמוך מ-4% לשנה.

שטר של 10,000 שקלים, עדות לאינפלציה הגואה בשנת 1984
שנהשיעור
אינפלציה
195266.36%
195319.10%
19547.55%
19554.82%
19564.60%
19575.20%
19584.18%
19592.08%
19603.44%
19619.04%
196210.21%
19634.99%
19644.45%
19657.08%
19667.81%
19670.17%
19681.93%
19693.88%
197010.14%
197113.38%
197212.35%
197326.40%
197456.18%
197523.52%
197638.02%
197742.54%
197848.14%
1979111.39%
1980132.95%
1981101.49%
1982131.50%
1983190.69%
1984444.88%
1985185.17%
198619.65%
198716.13%
198816.40%
198920.69%
199017.61%
199118.04%
19929.37%
199311.25%
199414.45%
19958.10%
199610.59%
19976.99%
19988.62%
19991.34%
20000%
20011.41%
20026.50%
20031.89%-
20041.21%
20052.39%
20060.10%-
20073.40%
20083.80%
20093.91%
20102.66%
20112.17%
20121.63%
20131.82%
20140.20%-
20151.00%-
20160.20%-
20170.30%
20180.80%