דרישת ציון

 • שער דרישת ציון במהדורה משנת 1899
  עטיפת דרישת ציון במהדורתו של יהודה עציון משנת 2002

  דרישת ציון הוא שמו של ספר הכולל פרקים מחשבתיים והלכתיים מאת הרב צבי הירש קלישר, בו הוא פורש את משנתו בדבר יישוב ארץ ישראל וחידוש עבודת הקרבנות. הרב קלישר סבר כי התחלת הגאולה תלויה בפעולה יזומה של בני אדם. ספר זה היה אחד מאבני הדרך המרכזיות בהתפתחות הציונות.

 • רקע
 • שם הספר
 • מבנה הספר
 • תוכן הספר
 • הסכמות וביקורת
 • לקריאה נוספת
 • קישורים חיצוניים

שער דרישת ציון במהדורה משנת 1899
עטיפת דרישת ציון במהדורתו של יהודה עציון משנת 2002

דרישת ציון הוא שמו של ספר הכולל פרקים מחשבתיים והלכתיים מאת הרב צבי הירש קלישר, בו הוא פורש את משנתו בדבר יישוב ארץ ישראל וחידוש עבודת הקרבנות. הרב קלישר סבר כי התחלת הגאולה תלויה בפעולה יזומה של בני אדם. ספר זה היה אחד מאבני הדרך המרכזיות בהתפתחות הציונות.