דף אינטרנט
English: Web page

דף אינטרנט הוא מסמך המוחזק ברשת האינטרנט - World Wide Web - וניתן להצגה תוך שימוש בדפדפן. קבוצת דפים הקשורים ביניהם על ידי קישורים יוצרת אתר אינטרנט.

ההנחיות לדפדפן בדבר התוכן שעליו להציג ניתן לו בקוד HTML.

בדף אינטרנט שגרתי נכללים טקסט ואיורים. לעיתים נכללים בדף גם קטעי אנימציה ומוזיקה. לעיתים כולל הדף גם תוכנה, הכתובה בשפת JavaScript או בשפת VBScript. מאפיין מובהק של דף אינטרנט הוא הקישורים המפנים ממנו לדפים אחרים.

לא כל מה שמוצג בדפדפן הוא בהכרח דף אינטרנט, אלא רק מה שמוצג דרך פרוטוקול HTTP, יש מקרים שבהם מוצגים דברים אחרים דרך פרוטוקלים אחרים כמו FTP, Telnet וכדומה.