דחף (פסיכולוגיה)

דחף הוא צורך או רצון פנימי הקשה לשליטה[דרושה הבהרה] לביצוע פעולה מסוימת.