גיידסטאר
English: GuideStar

סמליל האתר

גיידסטאר ישראלאנגלית: GuideStar; כוכב מנחה) הוא מיזם אינטרנטי של רשות התאגידים במשרד המשפטים שמטרתו לאפשר לציבור הרחב גישה למידע ממשלתי על כל הארגונים ללא כוונת רווח בישראל כגון: עמותות, חברות לתועלת הציבור והקדשות. מספר הארגונים הפעילים המוצגים באתר גיידסטאר ישראל הוא כ-41,000.