גיור (פירושונים)

האם התכוונתם ל...

  • גיור תוכנה – התאמתה לעברית של תוכנה שפותחה ללא התחשבות מלאה מראש בשפה זו