גט

 • מצוות גירושים בשטר
  (מקורות עיקריים)
  the phillip medhurst picture torah 608. divorcing a wife. deuteronomy cap 24 v 1. schenck.jpg
  מתן גט בפני בית דין
  מקרא ספר דברים, פרק כ"ד, פסוק א'
  משנה מסכת גיטין
  משנה תורה הלכות גירושין, פרקים א'-י'
  שולחן ערוך אבן העזר, סימנים קי"ט-קנ"ד
  ספרי מניין המצוות ספר המצוות, עשה רכ"ב
  ספר החינוך, מצווה תקע"ט

  גט אישה (ברבים: גיטי נשים) או בקיצור גט, הוא מסמך הלכתי כתוב בדיו על קלף, שבאמצעותו מגרש בעל את אשתו ומסיים את נישואיהם. משפט המפתח בגט הוא "הרי את מותרת לכל אדם".[1]

  מקור המילה במשנה והתלמוד, שם משמשת המילה 'גט' במשמעות של שטר, שלעיתים קרובות הוא גט במשמעות ימינו, אך לא תמיד.[2] כיום מקובל לכנות במילה גט רק את השטר שבו מגרש הבעל את אשתו.

 • מקור ומהות הגט
 • דיני הגט
 • נוסח הגט
 • גט מצד האישה
 • ראו גם
 • לקריאה נוספת
 • קישורים חיצוניים
 • הערות שוליים

מצוות גירושים בשטר
(מקורות עיקריים)
The Phillip Medhurst Picture Torah 608. Divorcing a wife. Deuteronomy cap 24 v 1. Schenck.jpg
מתן גט בפני בית דין
מקרא ספר דברים, פרק כ"ד, פסוק א'
משנה מסכת גיטין
משנה תורה הלכות גירושין, פרקים א'-י'
שולחן ערוך אבן העזר, סימנים קי"ט-קנ"ד
ספרי מניין המצוות ספר המצוות, עשה רכ"ב
ספר החינוך, מצווה תקע"ט

גט אישה (ברבים: גיטי נשים) או בקיצור גט, הוא מסמך הלכתי כתוב בדיו על קלף, שבאמצעותו מגרש בעל את אשתו ומסיים את נישואיהם. משפט המפתח בגט הוא "הרי את מותרת לכל אדם".[1]

מקור המילה במשנה והתלמוד, שם משמשת המילה 'גט' במשמעות של שטר, שלעיתים קרובות הוא גט במשמעות ימינו, אך לא תמיד.[2] כיום מקובל לכנות במילה גט רק את השטר שבו מגרש הבעל את אשתו.