גט

מצוות גירושים בשטר
(מקורות עיקריים)
The Phillip Medhurst Picture Torah 608. Divorcing a wife. Deuteronomy cap 24 v 1. Schenck.jpg
מתן גט בפני בית דין
מקראספר דברים, פרק כ"ד, פסוק א'
משנהמסכת גיטין
משנה תורההלכות גירושין, פרקים א'-י'
שולחן ערוךאבן העזר, סימנים קי"ט-קנ"ד
ספרי מניין המצוותספר המצוות, עשה רכ"ב
ספר החינוך, מצווה תקע"ט

גט אישה (ברבים: גיטי נשים) או בקיצור גט, הוא מסמך הלכתי כתוב בדיו על קלף, שבאמצעותו מגרש בעל את אשתו ומסיים את נישואיהם. משפט המפתח בגט הוא "הרי את מותרת לכל אדם".[1]

מקור המילה במשנה והתלמוד, שם משמשת המילה 'גט' במשמעות של שטר, שלעיתים קרובות הוא גט במשמעות ימינו, אך לא תמיד.[2] כיום מקובל לכנות במילה גט רק את השטר שבו מגרש הבעל את אשתו.