גז טבעי
English: Natural gas

הפקת גז טבעי לפי מדינות, במ"ק לשנה (נתוני 3/2006)

גז טבעי הוא דלק פוסילי גזי חסר צבע וחסר ריח. הגז הוא תערובת המכילה בעיקר מתאן (כ-85%), וכן פרופאן (כ-10%) ותרכובות נוספות.

הגז הטבעי משמש בעיקר כחומר דלק לייצור חשמל ולצורכי אנרגיה של מפעלי תעשייה גדולים, ובאופן מצומצם כדלק לרכבים וכחומר גלם להפקת דשנים.