בעלות הברית

בעלות הברית הן קבוצת המדינות שלחמו נגד מדינות הציר במהלך מלחמת העולם השנייה.

מפת העולם עם המשתתפות במלחמת העולם השנייה
  בעלות הברית לפני המתקפה על פרל הארבור, כולל מושבות וארצות כבושות
  מדינות שהצטרפו לבעלות הברית לאחר המתקפה היפנית על פרל הארבור
  מדינות הציר והמושבות שלהן