בית משפט לענייני משפחה
English: Family court

בית משפט לענייני משפחה הוא בית משפט שדן בדיני משפחה, כגון משמורת ילדים, אפוטרופסות.

בישראל

בישראל, בית משפט לענייני משפחה הוא בית משפט השלום, בשבתו כבית משפט לענייני משפחה על פי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995. בסמכות בית המשפט לתת פתרון כולל לסך הבעיות המתעוררות בעת סכסוך משפחתי, הכוללות נושאים כלכליים, הסדרי גירושין, הסדרי זמני שהות ועוד. "סכסוך משפחתי" מתייחס לבני משפחה מדרגה ראשונה (כולל בני זוג לשעבר), ואף מדרגה שנייה (הורה של הורה וגיס).

לבית המשפט לענייני משפחה יש סמכות הכרעה, האם תיק שהובא לפניו נכלל בתחום אחריותו. מלבד הכרעה בנושאים אזרחיים, יש לבית המשפט סמכות להוציא צו הרחקה.

תחום דיני משפחה בישראל הוא מהתחומים המורכבים ביותר במשפט. סכסוכים בין בני זוג מתפרשים על פני תחומים רבים. טרם הקמת בית המשפט לענייני משפחה, היה נוצר לעיתים מזומנות מצב של פיצול סמכויות בין בתי המשפט השונים, דהיינו מצב שבו בני זוג היו מוצאים עצמם מתדיינים בכמה ערכאות במקביל, כאשר כל ערכאה דנה בפן שונה של הסכסוך. בית המשפט למשפחה פתר בעיה זו על ידי ריכוז ההתדיינויות ומתן כתובת אחת לכל הצדדים בסכסוך, למעט סוגיית מרוץ סמכויות שעדין קיים בין בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים. בני זוג יהודיים שרוצים להתגרש חייבים לעשות זאת דרך בית הדין הרבני - לאחר מכן קיימת בפניהם האפשרות לפתוח תביעות נוספות (כגון מזונות ומשמורת) בבית הדין הרבני ובמקביל בבית משפט השלום. בית המשפט הראשון אשר בו מוגשת תביעת הזוג הוא זה אשר יטפל בכל התביעות הנוספות בעניין בני הזוג, כיוון שבית המשפט הוקם במטרה להעניק קורת גג אחת ושופט אחד אשר ידונו בכל מרכיבי הסכסוך.

השופטים בבית המשפט לענייני משפחה הם שופטים מומחים בתחום, אשר יכולים לראות את סך הנסיבות בתיק, ולשפוט בהתאם. לאור האופי המשפחתי של הסכסוכים, בית המשפט פטור מההליכים הפורמליים של דיני ראיות, והשופט יכול לקבל כל ראיה הנראית לו לצורך קידום העניין (למעט בתובענה בעניין ירושה שאינה נובעת מסכסוך משפחתי ובתובענה לפי חוק החזרת ילדים חטופים). לצד בית המשפט פועלת יחידת סיוע המורכבת מעובדים סוציאליים ופסיכולוגים המסייעת לבית המשפט וכפופה לו.

בית המשפט המחוזי דן בערעורים על פסקי דין של בית המשפט לענייני משפחה. ברוב הערעורים דן בית המשפט בהרכב של שופט אחד, אולם בענייני משמורת ילדים ונושאים משיקים, כמו קביעת אבהות ואמהות, אימוץ והחזרת קטין חטוף על פי האמנה בדבר ההיבטים האזרחיים של חטיפה בינלאומית של ילדים דן בית המשפט המחוזי בהרכב של שלושה שופטים.