בית מחוקקים (מדינות ארצות הברית)

סמל ארצות הברית
ערך זה הוא חלק מסדרת
ממשל ופוליטיקה של ארצות הברית
יחסי החוץ

בארצות הברית לכל אחת מ-50 מדינות ארצות הברית בית מחוקקים משלה (באנגלית: State legislature), המהווה רשות מחוקקת למדינה. בית המחוקקים המדינתי עומד במקביל, אך לא בסתירה, לקונגרס ארצות הברית, המחוקק של הממשל הפדרלי בארצות הברית.