ביפוביה
English: Biphobia

ביפוביה היא פחד, רתיעה, ביטול או אפליה נגד ביסקסואלים. רוב צורות ההומופוביה והלסבופוביה משפיעות גם על ביסקסואלים אך ישנם סטראוטיפים ספציפיים לביסקסואליות.