בחירות 1962 לנשיאות ישראל

‹ 1957ישראלישראל1963 ›
בחירות 1962 לנשיאות ישראל
30 באוקטובר 1962

 Yitzhak Ben-Zvi.jpg
מועמדיצחק בן-צבינגד
מפלגהמפא"י-
מספר הקולות620
הזוכה: יצחק בן-צבי
סמל ישראל
ערך זה הוא חלק מסדרת
ממשל ופוליטיקה של ישראל

הבחירות החמישיות לנשיאות ישראל התקיימו בכנסת ב-30 באוקטובר 1962, בעקבות סיום שתי תקופות כהונה בנות חמש שנים כל אחת של יצחק בן צבי.

בן צבי בחר להתמודד שוב על כהונה שלישית, ונגדו לא התייצב כל מועמד נוסף. לפיכך, ניתנה לחברי הכנסת האפשרות להצביע בעד בחירתו, או נגדה. הייתה זו הפעם היחידה בתולדות המדינה שבה התמודד נשיא על כהונה שלישית.

  • תוצאות הבחירות

תוצאות הבחירות

בחירות 1962 לנשיאות מדינת ישראל
המועמד מפלגה קולות
יצחק בן-צבי מפא"י 62
נגד 0
פתק לבן 42
פתקים פסולים 0
לא הצביעו 16
סה"כ 120


בעקבות ניצחונו הושבע בן צבי לכהונתו השלישית. הוא נפטר כעבור מספר חודשים ב-23 באפריל 1963, ועקב כך נערכה מערכת בחירות מוקדמת לבחירת הנשיא השלישי.