ארבעת המינים
English: Four species

 • ארבעת המינים
  (מקורות עיקריים)
  fghjk454.jpg
  נטילת ארבעת המינים בכותל המערבי
  מקרא ויקרא, כ"ג, מ'
  משנה מסכת סוכה, פרקים ג'-ד'
  משנה תורה הלכות שופר וסוכה ולולב, פרקים ז'-ח'
  שולחן ערוך אורח חיים, סימנים תרמ"ה-תרס"ט
  ספרי מניין המצוות ספר המצוות, עשה קס"ט
  ספר החינוך, מצווה שכ"ד
  ארבעת המינים, מימין לשמאל: אתרוג, הדס, לולב, ערבה

  ארבעת המינים הם ארבעה צמחים שהתורה מצווה על נטילתם בחג הסוכות. חז"ל מזהים אותם כאתרוג, לולב, הדס וערבה. מצווה זו ידועה גם בשם נטילת לולב.

  נהוג לאגד את ארבעת המינים ולשאת אותם במהלך החג. לפי ההלכה, המצווה מתקיימת בהנפה ונענוע של ארבעת המינים בסדר מיוחד המתקיים במהלך התפילה.

 • מקור המצווה בתורה ובחז"ל
 • זיהוי המינים
 • כשרות ארבעת המינים
 • גידול ארבעת המינים
 • מצוות נטילת לולב
 • מצוות ערבה במקדש
 • רמזים בארבעת המינים
 • ראו גם
 • קישורים חיצוניים
 • הערות שוליים

ארבעת המינים
(מקורות עיקריים)
FGHJK454.jpg
נטילת ארבעת המינים בכותל המערבי
מקרא ויקרא, כ"ג, מ'
משנה מסכת סוכה, פרקים ג'-ד'
משנה תורה הלכות שופר וסוכה ולולב, פרקים ז'-ח'
שולחן ערוך אורח חיים, סימנים תרמ"ה-תרס"ט
ספרי מניין המצוות ספר המצוות, עשה קס"ט
ספר החינוך, מצווה שכ"ד
אתרוגקוישיקלךהדסערבות
ארבעת המינים, מימין לשמאל: אתרוג, הדס, לולב, ערבה

ארבעת המינים הם ארבעה צמחים שהתורה מצווה על נטילתם בחג הסוכות. חז"ל מזהים אותם כאתרוג, לולב, הדס וערבה. מצווה זו ידועה גם בשם נטילת לולב.

נהוג לאגד את ארבעת המינים ולשאת אותם במהלך החג. לפי ההלכה, המצווה מתקיימת בהנפה ונענוע של ארבעת המינים בסדר מיוחד המתקיים במהלך התפילה.