אקטיביות ופסיביות (מיניות)

  • הגבר מימין מתפקד כאקטיבי והגבר משמאל מתפקד כפסיבי

    פסיבי, אקטיבי וורסטילי הם מונחים המשמשים לתיאור תפקיד במסגרת קיום יחסי מין. מונחים אלה משמשים לציון העדפה של תפקיד מסוים במסגרת קיום יחסי מין. הצד "הפסיבי" ייקח את תפקיד הנחדר. מעבר להגדרות אלו בהקשר ליחסי המין עצמם, המונחים יכולים לשמש במובן רחב יותר לתיאור זהות פסיכולוגית, חברתית או מינית. הצד ה"אקטיבי" הוא הצד שמבצע את ה חדירה (לאו דווקא באמצעות איבר המין).

    בקרב גברים הומואים וביסקסואלים, משמשים המושגים אך ורק כדי לסמן את הגבר שנחדר ואת הגבר שחודר, במידה שיש חלוקת תפקידים ברורה, והם אינם מעידים על כוח, שליטה או גבריות. בהקשר זה משתמשים באנגלית במילים bottom ל"פסיבי" ו-top ל"אקטיבי".

  • מונחים קשורים ודומים
  • ורסטיליות
  • קודי המטפחת
  • תפקידי המין בתאוריות יחסי הכוח בסוציולוגיה
  • הערות שוליים

הגבר מימין מתפקד כאקטיבי והגבר משמאל מתפקד כפסיבי

פסיבי, אקטיבי וורסטילי הם מונחים המשמשים לתיאור תפקיד במסגרת קיום יחסי מין. מונחים אלה משמשים לציון העדפה של תפקיד מסוים במסגרת קיום יחסי מין. הצד "הפסיבי" ייקח את תפקיד הנחדר. מעבר להגדרות אלו בהקשר ליחסי המין עצמם, המונחים יכולים לשמש במובן רחב יותר לתיאור זהות פסיכולוגית, חברתית או מינית. הצד ה"אקטיבי" הוא הצד שמבצע את ה חדירה (לאו דווקא באמצעות איבר המין).

בקרב גברים הומואים וביסקסואלים, משמשים המושגים אך ורק כדי לסמן את הגבר שנחדר ואת הגבר שחודר, במידה שיש חלוקת תפקידים ברורה, והם אינם מעידים על כוח, שליטה או גבריות. בהקשר זה משתמשים באנגלית במילים bottom ל"פסיבי" ו-top ל"אקטיבי".