אל
English: Deity

"אל" בכתב עברי עתיק. אותיות השם מורכבת מאותיות "אלף" - שנגזרת משור (שנקרא גם אלוף), ו"למד" - שנגזרת ממלמד הבקר שנועד להוביל את השור.

אל הוא על פי אמונות או דתות רבות, ישות אליה מתייחסים כקדושה, עליונה או נשגבת. לעיתים קרובות המאמינים משוכנעים שהם יכולים לתקשר עם האל או האלים בדתם, שיכולים להגיב באופן על-טבעי לבקשותיהם, ואף מקיימים כלפי האלים מנהגי פולחן שונים. ניתן לחלק את קבוצת האנשים המאמינים באל למאמינים באל אחד (מונותאיזם), למאמינים בצמד אלים הנמצאים ביניהם ביחסי גומלין (דואליזם, גנוסיס) ולמאמינים בריבוי אלים (פוליתאיזם). בדרך כלל מייחסים לאל שליטה, חלקית או מוחלטת, ביקום, כוח עצום עד בלתי מוגבל, ולפעמים ידיעה של כל המתרחש ביקום.