איחוד אזרחי
English: Civil union

 • מעמד חוקי של להט"ב בעולם (לחצו להגדלה)
  הומוסקסואליות חוקית:
    מדינות המאפשרות איחוד אזרחי
    מדינות המכירות בנישואים חד-מיניים שנערכו במדינות אחרות
    הכרה בנישואים חד-מיניים ברמה הפדרלית, אך לא ברמת המדינה
    מדינות שלא מאפשרות איחוד אזרחי או נישואים חד-מיניים
  הומוסקסואליות בלתי-חוקית / מוגבלת בחוק:
    מדינות בהן קבועה ענישה בחוק, אך הוא אינו נאכף
    מדינות בהן החוק מגביל את חופש הביטוי וההתאגדות של להט"בים
    מדינות בהן נהוג עונש מאסר ללהט"בים
    מדינות בהן נהוג מאסר עולם ללהט"בים
    מדינות בהן נהוג עונש מוות ללהט"בים
  הערה: עיגול צבעוני מציין חקיקה מקומית או פסיקות בודדות של שופטים מקומיים.

  איחוד אזרחיאנגלית: civil union, במדינות מסוימות קרוי "זוגיות / שותפות רשומה", "זוגיות / שותפות אזרחית" או "שותפות ביתית / קוהביטציה רשומה / לא רשומה" ומונחים נוספים אחרים) הוא איחוד זוגי השווה או הדומה במעמדו החוקי לנישואים. בחלק מהמדינות איחוד אזרחי שווה במעמדו החוקי לנישואים באופן מוחלט, ובחלק הוא שונה ולא מעניק את כל הזכויות הניתנות לזוגות נשואים, בעיקר בתחום האימוץ ובארצות הברית גם בתחום ההגירה. בדרך כלל האפשרות לאיחוד אזרחי קיימת עבור זוגות חד מיניים בלבד כתחליף לנישואים במדינות שאינן מתירות נישואים חד מיניים, אולם במדינות כגון ניו זילנד ואורוגוואי וקוויבק קיימת אפשרות לאיחוד אזרחי גם לזוגות הטרוסקסואלים. מרבית המדינות המתירות איחוד אזרחי מכירות באיחודים דומים אשר נעשו במדינות אחרות בהן החוק בנושא זהה.

  איחוד אזרחי נוסד לראשונה בדנמרק בשנת 1989, ומאז החילו אותו מדינות מפותחות רבות אחרות, במטרה להקנות לזוגות חד-מיניים את הזכויות, ההטבות ותחומי האחריות החלים על זוגות הטרוסקסואלים נשואים.[1]

  במדינות רבות שאינן מאפשרות נישואים חד מיניים קיימים הסדרים חלופיים, במסגרתם ניתנת הכרה ליחסי זוגיות בין בני אותו המין, במקרים רבים תוך רישום מוסדר של אותה זוגיות ובמקרים אחרים ללא רישום שכזה (בדומה למוסד "הידועים בציבור"). בצד מדינות המאפשרות נישואים חד מיניים, ישנן באירופה מדינות רבות נוספות שמקיימות הסדרים משפטיים חלופיים לנישואין. על-פי הארגון ilga europe,[2] במדינות אירופה ניתן להבחין בשלושה סוגים עיקריים של הסדרים כאלה, שבמסגרתם מוכרות, במידה זו או אחרת, זכויותיהם של בני זוג מאותו המין. לעיתים מדינות שיש בהן הסדרים בעלי שם זהה עדיין נבדלות זו מזו בהיקף הזכויות וההטבות שהן מעניקות במסגרת אותם הסדרים.

 • טרמינולוגיה
 • הסדרים הדומים במהותם לאיחוד אזרחי
 • טענות בעד ונגד הסדרי איחוד אזרחי
 • רשויות המכירות באיחוד אזרחי
 • הערות שוליים

מעמד חוקי של להט"ב בעולם (לחצו להגדלה)
הומוסקסואליות חוקית:
  מדינות המאפשרות איחוד אזרחי
  מדינות המכירות בנישואים חד-מיניים שנערכו במדינות אחרות
  הכרה בנישואים חד-מיניים ברמה הפדרלית, אך לא ברמת המדינה
  מדינות שלא מאפשרות איחוד אזרחי או נישואים חד-מיניים
הומוסקסואליות בלתי-חוקית / מוגבלת בחוק:
  מדינות בהן קבועה ענישה בחוק, אך הוא אינו נאכף
  מדינות בהן החוק מגביל את חופש הביטוי וההתאגדות של להט"בים
  מדינות בהן נהוג עונש מאסר ללהט"בים
  מדינות בהן נהוג מאסר עולם ללהט"בים
  מדינות בהן נהוג עונש מוות ללהט"בים
הערה: עיגול צבעוני מציין חקיקה מקומית או פסיקות בודדות של שופטים מקומיים.

איחוד אזרחיאנגלית: Civil Union, במדינות מסוימות קרוי "זוגיות / שותפות רשומה", "זוגיות / שותפות אזרחית" או "שותפות ביתית / קוהביטציה רשומה / לא רשומה" ומונחים נוספים אחרים) הוא איחוד זוגי השווה או הדומה במעמדו החוקי לנישואים. בחלק מהמדינות איחוד אזרחי שווה במעמדו החוקי לנישואים באופן מוחלט, ובחלק הוא שונה ולא מעניק את כל הזכויות הניתנות לזוגות נשואים, בעיקר בתחום האימוץ ובארצות הברית גם בתחום ההגירה. בדרך כלל האפשרות לאיחוד אזרחי קיימת עבור זוגות חד מיניים בלבד כתחליף לנישואים במדינות שאינן מתירות נישואים חד מיניים, אולם במדינות כגון ניו זילנד ואורוגוואי וקוויבק קיימת אפשרות לאיחוד אזרחי גם לזוגות הטרוסקסואלים. מרבית המדינות המתירות איחוד אזרחי מכירות באיחודים דומים אשר נעשו במדינות אחרות בהן החוק בנושא זהה.

איחוד אזרחי נוסד לראשונה בדנמרק בשנת 1989, ומאז החילו אותו מדינות מפותחות רבות אחרות, במטרה להקנות לזוגות חד-מיניים את הזכויות, ההטבות ותחומי האחריות החלים על זוגות הטרוסקסואלים נשואים.[1]

במדינות רבות שאינן מאפשרות נישואים חד מיניים קיימים הסדרים חלופיים, במסגרתם ניתנת הכרה ליחסי זוגיות בין בני אותו המין, במקרים רבים תוך רישום מוסדר של אותה זוגיות ובמקרים אחרים ללא רישום שכזה (בדומה למוסד "הידועים בציבור"). בצד מדינות המאפשרות נישואים חד מיניים, ישנן באירופה מדינות רבות נוספות שמקיימות הסדרים משפטיים חלופיים לנישואין. על-פי הארגון ILGA Europe,[2] במדינות אירופה ניתן להבחין בשלושה סוגים עיקריים של הסדרים כאלה, שבמסגרתם מוכרות, במידה זו או אחרת, זכויותיהם של בני זוג מאותו המין. לעיתים מדינות שיש בהן הסדרים בעלי שם זהה עדיין נבדלות זו מזו בהיקף הזכויות וההטבות שהן מעניקות במסגרת אותם הסדרים.