אזרחות
English: Citizenship

Disambig RTL.svg המונח "אזרח" מפנה לכאן. לערך העוסק במושג "אזרח" דיני מלחמה, ראו אזרח (דיני מלחמה).
תעודת זהות סרבית (דוגמה)

אזרחות היא חברות בקהילה פוליטית (מדיני), בדרך כלל במדינה. בניגוד לנתינות, שמשמעותה היא כפיפות לשלטון, האזרחות מניחה שותפות במערכת הפוליטית הכוללת מערכת מוגדרת של זכויות וחובות.

למונח אזרחות מגוון של משמעויות בתחום המשפט ובתחומים של מדעי החברה.